MSP (3)

MSP Program vs. Project Management

Čo je vlastne MSP®

MSP® je skratka Managing Successful Programmes. Ide o best practice metodiku a dnes už štandard pre riadenie viacerých projektov, ktoré majú rovnaký strategický cieľ.

Táto manažérska disciplína sa často označuje aj ako program management, programové riadenie a pod. Na kurzoch a v projektoch často riešime otázku, či má pre organizáciu MSP® zmysel, keď už riadi projekty podľa PRINCE2®. 


Program vs. Project Management

V projektoch riadených metodikou PRINCE2® máme už od začiatku pomerne jasnú predstavu o cieľoch projektu (čo je predmetom Business Case). Projekt štartuje s jasným mandátom a prepracovaným riadiacim dokumentom.

Predstavme si projekt ako taktický plán, ktorý riadi projektový manažér počas celého životného cyklu čo najkratšou možno cestou z bodu A do bodu B. To znamená, že už dopredu musíte vedieť, čo je bod B, ako vyzerá a čo musíte urobiť preto, aby ste tento cieľ dosiahli.

Každý kto už nejaký projekt riadil, potvrdí, že tento stav predstavuje ideálny start-up projektu. Vo väčšine situácií zainteresované strany však nedokážu úplne odhadnúť, aké dopady projekt bude mať. Napríklad čo sa musí zmeniť, aký mandát budete potrebovať a mnohé ďalšie situácie. Presne na toto slúži MSP®.

Koľkí z vás sú schopní detailne pripraviť strategický projekt, ako je napr.: 

♦ Poskytovanie špičkových služieb pre zákazníkov

♦ Upgrade na rýchlejšie technológie internetového pripojenia

♦ Motivácia zamestnancov k zákazníckej spokojnosti

Ide o výzvy, ktorým čelí väčšina organizácií. Ale z tohto zadania nie je hneď jasné, aké projekty musíme realizovať a aké sú požadované výsledky. Cesta z bodu A do bodu B môže vyzerať len ako niekoľko jednoduchých krokov, ale potreba realizovať ďalšie čiastkové projekty nastane až v priebehu realizácie.

MSP® vám v týchto situáciách pomôže vybudovať akúsi RoadMap-u. Tá vás prevedie transformáciou zo strategických plánov, cez projekty až do stavu, kedy sa požadované ciele zmenia v budúcu realitu. Rozhodovania v rámci projektu bude riadené cez strategické ciele, nie pomocou nekoncepčnej projektovej Ad hoc aktivity.

MSP® de facto vypĺňa medzeru medzi strategickým cieľom a projektmi tým, že definuje benefity, ktoré musí organizácia dosiahnuť, aby splnila víziu a ciele a tiež novú funkciu, ktorá bude realizovaná a implementovaná pomocou čiastkových projektov. Organizácia, ktorá ma zavedené MSP® dáva váhu operatívnemu aj programovému riadeniu, čím dochádza k plynulej transformácii bez vedľajších následkov. 

Ďalší dôvod, prečo zvážiť nasadenie MSP® sa týka komplexných projektov. S pomocou PRINCE2® úspešne zvládnete jeden projekt. S MSP® môžete realizovať paralelne niekoľko projektov zároveň. Každý z projektov tak môže byť v inej fáze, podľa priorít stanovených programovým manažérom.

Programový manažér si tak ušetrí veľa času, pretože namiesto separátneho riadenie samostatných Business Case projektov, bude pracovať s jedným, ktorý bude záhŕňať celú skupinu projektov. To môže byť nakoniec hlavný dôvod pre zapojenie MSP® do organizácie - zastavíte plytvanie zbytočného úsilia na projektoch tým, že sa navzájom nepodporujú alebo si dokonca konkurujú (častý korporačný problém). Príjemným bonusom je uprednostňovanie tých aktivít, ktoré sú v súlade a majú vyšší princíp.

 

Výhody MsP® 

Udržíte životaschopné zdroje v projekte a zaistíte ich najefektívnejšie využitie na rôzne etapy. To vám pomôže rovnomerne rozložiť objem a tok práce i v situáciácii, kedy sú niektoré projekty oneskorené alebo zrušené. Maximalizácia efektívneho využitia investícií a iných zdrojov v projekte je pre veľa organizácií ten najsilnejší dôvod pre zavedenie a využívanie MSP®.

MSP® vám pomôže definovať, spravovať a dosiahnuť požadované benefity, bez negatívnych dôsledkov. Podporuje tiež cross funkčné aktivity, čo núti organizáciu a programový manažment optimálne využiť projekty a ich zdroje.


MSP® a PRINCE2® spoločne tvoria synergiu

A to medzi manažmentom organizácie a zmenami realizovanými cez projekty. Adaptácia MSP® do projektového riadenia PRINCE2® umožňuje organizáciám

♦ Uistiť sa, že plánované zmeny sú životaschopné a prospešné 

♦ Pochopiť, čo všetko znamená realizácia požadovaných benefitov

♦ Realizovať ideálny mix projektov, ktorý prinesie požadované výhody

Top manažment získa jasnú víziu pre to, ako by mala organizácia v budúcnosti po zrealizovaných projektoch/programoch vyzerať. Vrcholový manažment obvykle nebýva tým najlepším miestom, kde sa dá definovať čo znamenajú požadované zmeny. MSP® Program Management tak môže byť vhodný bod medzi víziou, očakávaním a projektami.

Stále chcete byť vo svete, ktorý je postavený na reportovaní, maximalizácií efektivity, riadení corporate governance a pod paľbou projektov bez programového riadenia MSP®?

 

Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre