Tip (25)

Sú ženy - projektové manažérky talentovanejšie? A aké vlastnosti ich odlišujú od mužských protikladov?

 

Projektový manažér vs projektová manažérka

Počet projektových manažérok stále rastie a nie je to len súčasný trend. Zatiaľ čo donedávna bolo projektové riadenie prevažne "mužskou" náplňou práce, dnes je všetko inak. Už to nie sú výhradne manažéri, stále viac sa objavujú aj projektové manažérky.

 

Existuje iba jedna metodika PRINCE2®. Ale prístup a spôsob využitia je u žien a mužov celkom odlišný.

Faktom je, že muži a ženy majú diametrálne odlišný prístup k organizácii práce. Platí tu pravidlo, že rovnaké situácie riešia takmer vždy inak. Projektový manažment vyžaduje schopnosti, ktoré majú ženy viac rozvinuté (napr. multi-tasking). Disponujú vo všeobecnosti lepšími predpokladmi pre riadenie projektu ako muži a o silnej konkurencii medzi manažérmi sa nedá pochybovať.

Existujú odvetvia, kde ženu riadiť projekty často nevidíte (stavebné alebo strojárenské odvetvie). Ale aj tu počet projektových manažérok každým rokom pribúda. Skvelým príkladom je oblasť informačných a komunikačných technológií. Za posledných 5 rokov sa tu pomer žien a mužov na pozícii projektového manažéra takmer vyrovnal.

 

Majú ženy lepšie predpoklady pre riadenie projektov?

Ženy vo všeobecnosti majú lepšie komunikačné a prezentačné schopnosti. Rady rozprávajú a lepšie zvládajú improvizované rozhovory. Komunikácia je v rámci projektov kľúčová. Ženy sú v komunikácii proaktívne a ich pravidelné (aj neformálne) rozhovory s projektovým tímom pomáhajú predchádzať nedorozumeniam, alebo aj upozorniť na problémy, ktoré by mohli mať pre výsledok projektu fatálne následky.

 

Projektový manažér/ka je centrálnym uzlom projektu

Počúvate projektový tím a zdieľate kľúčové informácie? Ste schopný riadiť, spravovať a aktualizovať dokumentáciu projektu? Nezabúdate reportovať a podávať informácie všetkým zainteresovaným stranám v zrozumiteľnej podobe? Patrí to k základom úspešného projektu.

Ten, kto efektívne využíva komunikačné nástroje pre zdieľanie projektových informácií s ostatnými, nepochybne riadi projekt. Celú túto agendu uľahčujú aj šablóny projektovej metodiky PRINCE2®.

 

Zložité úlohy treba riešiť a nie robiť ešte zložitejšími

Všetky informácie, ku ktorým sa dostanete z pozície  projektového manažéra musíte uvádzať do výkazu, projektového denníku, reportu alebo inej dokumentácie. Snažte sa nájsť rovnováhu a filtrovať podstatné informácie od tých nedôležitých. Projektová dokumentácia ktorá obsahuje 500 strán nemusí byť taká dobrá ako kvalitne vypracovaný projekt na 50 stranách.

Uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou. Zamerajte sa na to, aby manažérske dokumenty obsahovali dôležité detaily kľúčových aktivít a zvýraznili potenciálne problémy. Nezabúdajte na sponzora projektu. Ste to Vy ako projektový manažér, kto musí uistiť sponzora, že ciele projektu budú splnené podľa plánovaného harmonogramu, rozpočet nebude prekročený a kvalita nebude horšia, než sa očakáva.

Projektové manažérky nepoužívajú zložité technické či málo zrozumiteľné spôsoby komunikácie. Ženy komunikujú problémy projektu efektívnejšie, čím prispievajú k ich rýchlejšiemu vyriešeniu.

 

Motivácia projektového tímu

Správne riadená komunikácia vytvára spolupatričnosť každého člena tímu s projektom. Vytvárate tak lojálnejšie, flexibilnejšie a omnoho viac pracovité prostredie. Pokiaľ chcete mať aktívnych členov tímu, nesmiete zabúdať na motiváciu.  

Čím je projekt komplexnejší a rozsiahlejší, tým sa riziko straty motivácie zvyšuje. Štatistické prieskumy prišli k záveru, že ženy majú schopnosť motivovať ostatných vrodenú. Sú empatickejšie, inštinktívne viac kritizujú, ale aj chvália.  

Projektová manažérka prináša do projektu aj ďalšie pozitíva. Muži sú rodení rivali, neustále medzi sebou súperia. Ženský element v tíme zmierňuje napätie a konflikty. Projektová manažérka navyše zostáva aj pod tlakov lepšie sústredená na cieľ projektu a pracujeme efektívnejšie než muži.

 

Podmienky pre úspešné riadenie projektu

Najlepšie projektové manažérky prepájajú logiku a dôslednosť s kreativitou. Táto kombinácia myslenia podporuje inováciu. A aké je tajomstvo úspechu najlepších manažérov, ktorí pri riadení projektu prekračujú očakávania? Často je to práve inovácia.

Počúvame to z každej strany. Projekt musí byť dokončený načas, v nastavenom rozpočte a musí splniť očakávania a ciele projektu. Ale prečo by sme nemohli dokončiť projekt o trochu skôr, niečo dokonca aj ušetriť a napriek tomu dosiahnuť ciele v očakávanej kvalite? Toto je detail, ktorý odlišuje priemerných projektových manažérov od tých elitných. Skúste si tento cieľ nastaviť sami pre seba pri najbližšom projekte. Ak sa Vám to podarí, Vaša kariéra pôjde míľovými krokmi vpred.

Ženy si omnoho viac uvedomujú, že ego je veľkou a zbytočnou prekážkou každého projektu. Každý projekt prebieha v unikátnom prostredí, s rôznymi ľuďmi. Práve sebareflexia pomáha projektovým manažérkam jednoduchšie riešiť problémy a potreby každého projektu.

Multitasking je schopnosť, ktorú v projekte oceníte najmä v situácii, kedy je nutné riadiť zmeny projektu alebo neočakávané riziká. Namiesto zmien v harmonograme, kvalite alebo prioritách využijú projektové manažérky multi-taskting k vyriešeniu problémov. Pokiaľ je to možné, bez väčšieho dopadu na ďalší vývoj projektu.

 

Projektový manažér vs. Projektová manažérka

Ženy majú lepšie predpoklady na komunikáciu, tímovú spoluprácu a zvládajú multi-tasking. Znamená to, že majú lepšie predpoklady aj pre riadenie projektov? Otázkou je, ako môžeme zmerať ich úspešnosť.

Výskum "Project Management Perespective"  veľkých aj malých projektov zrealizovaných v rámci Európskej únie, naprieč sektormi prišiel k záverom, že projektové manažérky majú lepšie skóre predovšetkým v týchto oblastiach:

- menší počet nedokončených projektov

- častejšie splnenie očakávaní a cieľov v dokončených projektoch

- spoľahlivosť a dodržiavania harmonogramu

- lepšie výsledky v dodržiavaní rozpočtu projektu 

 

Charakteristika ženy - projektovej manažérky

- Skvelé komunikačné schopnosti

- Podpora tímovej práce

- Motivácia tímu a zapájanie  každého člena do činnosti

- Efektívne riešenie zložitých úloh

- Eliminácia konfliktov

- Inovácia a kreativita

 

Charakteristika muža - projektového manažéra

- Autoritatívny štýl komunikácie

- Vzájomná rivalita, ktorá často motivuje k lepším výsledkom

- Motivácia a zainteresovanie tímu

- Výborné presviedčacie schopnosti

- Nebojí sa riskovať  

Samozrejme ide o prieskum, ktorý charakterizuje väčšinu. Iste existujú aj výnimky, tak ako všade. Jednotlivé vlastnosti sa môžu medzi mužmi a ženami navzájom prelínať. Štýl projektového riadenia môže byť značne ovplyvňovaný aj osobnostnými rysmi, črtami a samozrejme aj predchádzajúcimi skúsenosťami. Základom úspechu je využitie silných stránok projektového manažéra a flexibilná, dobre využitá metodika PRINCE2®.

 

Aké odporúčania by dali projektové manažérky svojim kolegyniam?

Nechcite byť na prvom mieste sympatická. Ako projektová manažérka zodpovedáte za celkový výsledok. V náplni Vašej práce Vás čaká aj množstvo ťažkých a nepopulárnych rozhodnutí. Sústreďte sa na výsledok a nie na to, ako ste vnímaná. Pretože keď bude projekt na konci, výsledky budú Vašim tromfom.

Zabudnite na to, že ste žena. Možno sa Vám dejú niektoré veci, preto, že ste žena ale možno nie. Ľudia sa správajú nepekne, pretože to majú v génoch, je to ich spôsob komunikácie a vlastne aj obrany. Nie je to osobné.

Každý má svoje limity a obmedzenia. Nie je dôvod sa s týmito informáciami zverovať. Jednoducho sa situáciám, v ktorých sa necítite sebaisto, skúste vyhnúť.

Nie každý, kto Vám dáva rady, je dôveryhodný. Ľudia majú tendenciu dávať spätnú väzbu preto, že chcú ovplyvniť Vaše rozhodnutia. Neobhajujú tým Vaše, ale svoje záujmy. Preto si pozorne vyberajte svojich poradcov.

Spojte sa s najlepšími a najmúdrejšími vo Vašom odbore. Či už je to muž alebo žena. Je vedecky preukázané, že Váš úspech je do veľkej miery ovplyvňovaný tým, akými úspešnými a schopnými ľuďmi sa obklopujete.

Máte problém a neviete si rady. Naučte sa ho rozčleniť a vyriešiť ho po častiach. Tento štýl eliminácie problémov alebo rizík v projekte pomáha systematickému vyriešeniu zdanlivo neriešiteľných problémov. 

Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre