Tip (25)

Autor: Veronika Kúdeľová

Aktualizácia PRINCE2® 2017

Metodika PRINCE2® má medzi projektovými manažérmi bezkonkurenčnú povesť "osvedčených postupov" pre riadenie veľkých i malých projektov naprieč sektormi. Najdôležitejším dôvodom aktualizácie metodiky bol nezastaviteľný vývoj podnikovej praxe v posledných rokoch. Prvotné podnety na úpravu dali mnohí odborníci z celého sveta, ktorí túto metodiku úspešne aplikovali v súčasnom pracovnom prostredí.  

 

Čo je cieľom modernizácie PRINCE2® ? 

Cieľom PRINCE2® 2017 nie sú radikálne zmeny. Posledný update (2009) pomohol metodiku výrazne uhladiť, urobiť zrozumiteľnou a jednoducho aplikovateľnou na akýkoľvek typ projektu.

Hlavným zmyslom novej aktualizácie je podpora projektových manažérov. Práve na nich je v dnešnej dynamickej dobe vyvíjaný tlak na dosahovanie stále vyšších cieľov s čo najnižšími nákladmi.

Kľúčom k úspechu je pritom prispôsobenie projektovej metodiky na daný typ projektu. A presne v tomto duchu sú realizované vylepšenia v oblasti prispôsobovania a aplikácie PRINCE2®. Štruktúra metodiky zostáva rovnaká. Obľúbený model Princípov, Procesov a Tém je zachovaný. Celá modernizácia je postavená predovšetkým na implementácií skúseností z praxe.


Zmeny v aktualizácii PRINCE2® 2017

Hlavné obsahové zmeny:

♦ prispôsobenie PRINCE2® pre potreby organizácií a prostredia  projektu

♦ dôraz na 7 Princípov, ktoré sú základom PRINCE2®

♦ objasnenie a definovanie vzťahu medzi Témami a Princípmi

♦ odstránenie samostatnej kapitoly venovanej prispôsobovaniu. Prispôsobovanie bude zahrnuté v každej jednej kapitole.

Hlavné formálne zmeny:

♦ platnosť certifikátu PRINCE2® Practitioner sa znižuje z 5 rokov na 3 roky. Platnosť certifikátu PRINCE2® Foundation ostáva doživotná, takže pokiaľ máte túto certifikáciu vo verzii 2009, nie je potrebné si ju obnovovať.

♦ platnosť certifikácie (v prípade PRINCE2® Practitioner) je po vypršaní možné obnoviť prostredníctvom re-certifikačnej skúšky alebo nazbieraním 45 bodov z tzv. neustáleho odborného rozvoja (odborné konferencie, prednášky, workshopy...)

♦ zníženie celkového počtu otázok v oboch úrovniach skúšky a značné zredukovanie negatívnych otázok a otázok s viacerými správnymi odpoveďami.

 

Časový priebeh aktualizácie

2017

Prechodné obdobie. Až do konca roka je možné absolvovať školenia a skúšky aj podľa verzie PRINCE2® 2009 v slovenskom alebo českom jazyku. Približne od polovice roka môžete získaž certifikáciu už aj podľa verzie PRINCE2® 2017.

2018

Definitívnu platnosť nadobúda už len verzia PRINCE2® 2017, zatiaľ vydaná len v anglickom jazyku. Postupne budú pridávané ďalšie jazykové mutácie (francúzština, nemčina a iné).

2019

Predpokladaný nástup slovenskej verzie metodiky a skúšok v úrovni Foundation aj Practitioner.

Infografika_PRINCE2® 2017 TIMELINE

 

Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre