bekaert_logo.gif

Manažéri z najväčšieho nezávislého producenta a dodávateľa drôtu a kordu na svete sa zúčastnili certifikovaného manažérskeho školenia PRINCE2®. Stratégia tejto spoločnosti je založená na zlepšovaní konkurenčnej schopnosti existujúcich závodov a expanzii skupiny prostredníctvom nových trhov, nových závodov a nových produktov.  Veríme, že metodika PRINCE2® pomohla nastaviť riadenie firemných procesov. 

  • PRINCE2® aj u najväčšieho producenta a dodávateľa drôtu a kordu na svete
  • najobľúbenejšia projektová metodika