bat-engineering-logo.jpg

BAT Engineering je členom jednej z najstarších a najväčších strojárenských skupín v Európe - VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Vykonáva poradenskú, projektovú, inžiniersku a dodávateľskú činnosť. Svoje aktivity zameriava najmä do priemyselných stavieb v oblastiach ako energetika, petrochémia, strojárstvo, inžinierske stavby.

K úspešnému rozvoju značky patrí i výborne zvládnuté riadenie projektov a profesionálny background metodiky projektového riadenia. Sme radi, že sme BAT Engineeringu mohli ponúknuť školenie na zodpovedajúcej úrovni.

  • profesionálny background metodiky projektového riadenia
  • upgrade projektovej metodiky v organizácii