benefits-review-plan.png

Správa o výnimke je formálna eskalácia smerom k Projektovému výboru v prípade, že došlo či dochádza k prekročeniu tolerancií stanovených v aktuálnom Pláne etapy (či dokonca v Pláne projektu).

Projektový manažér by nemal len informovať o situácii, ale v rámci tejto formálnej eskalácie by mal navrhúť možné riešenia vrátane odporúčaných variant.

Dostupnosť: Na sklade

Cena bez DPH: 91 €

Kúpiť