iso-27001-dokumentace-tayllorcox.png

ISO/IEC 27001 Toolkit

Predstavuje 100% sadu vzorovej dokumentácie, šablón a nástrojov pre zavedenie kybernetickej bezpečnosti vrátane analýzy rizík

Dokumenty sú navrhnuté medzinárodne akreditovanými audítormi Informačnej a kybernetickej bezpečnosti tak, aby sa mohli stať základným pilierom akéhokoľvek systému riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Či už riešite zavedenie ISMS (Information Security Management System), ISO 27001 certifikáciu, Cyber Security z praktickej stránky, alebo hľadáte metodiku a dokumentáciu k splneniu požiadaviek zákona.

  • Vzorová dokumentácia obsahujúca naviac tipy, odporúčania.
  • Jednoducho a zrozumiteľne editovateľné pre konkrétne situácie a potreby.
  • Šablóny s návodom znižujú riziko chýb, predchádzate problémom, nedorozumeniam.
ISO 27001 Documentation Toolkit je cenovo najefektívnejšia varianta, pre akýkoľvek typ projektu. Jednoducho použiteľné šablóny šetria Váš čas.

100% našich klientov na ISO 27001 TCX Toolkit oceňuje úsporu času, úsilie a odporučili by ju všetkým svojím klientom, dodávateľom, či partnerom.

 

ISO 27001 Cyber Security Toolkit bol navrhnutý a schválený tímom ISMS ISO/IEC 27001 Lead Auditors (medzinárodne akreditovaný tím audítorov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti).

Prvá verzia vznikla už v roku 2013. Aktuálna verzia obsahuje desiatky vylepšení, najmä na základe spätnej väzby z certifikačných auditov ISO 27001. Zapracovaných bolo i niekoľko nových pripomienok získaných na základe spätnej väzby priamo od klientov. Vďaka tomu si môžete byť istí, že ISO 27001 Cyber Security Toolkit

  • pomôže Vašej organizácii s implementáciou požiadaviek ISO 27001
  • pripraví Vás na požiadavky zákona
  • úspešne podporí Vašu snahu o implementáciu princípov informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Cyber Security Toolkit naviac obsahuje profesionálne nástroje, vďaka ktorým získate istotu a plnú kontrolu nad projektom. Jednoducho a rýchlo si osvojíte nástroje diferenčnej analýzy - ISO 27001 GAP Assesment Tool a CSMM (Cyber Security Maturity Matrix), resp. hodnotením vyspelosti procesov.

Vďaka tomu dokážete jednoducho a isto určiť stav Vašej bezpečnosti na konkrétne procesy a smernice v porovnaní s požiadavkami štandardu ISO 27001, §181/2014 Sb. Tieto nástroje pomáhajú konzultantom a poradcom definovať

  • kde a čím začať,
  • čo je v rámci projektu podstatné a čo nie je,
  • aké konkrétne kroky je nutné realizovať pre splnenie cieľov

Efektívnejšia realizácia bezpečnostných projektov.

Už žiadne projekty štýlom pokus / omyl. Cyber Security Toolkit postavený na štandarde ISO/IEC 27001 Vám pomôže predísť štandardným chybám, ktoré vznikajú a stále sa opakujú na všetkých implementačných projektoch.

Kvalita je garantovaná certifikačným orgánom TAYLLORCOX. Pomôžeme Vám odbúrať zažité polopravdy, byrokatické zbytočnosti, nezmyselné požiadavky od nekvalifikovaných konzultantov. Naviac si osvojíte aplikovanie požiadaviek do praktickej bezpečnosti, ktorá je obrazom každodennej reality vo Vašej organizácii.

ISO 31000 Analýza Rizík - prvý krok na ceste k informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Ako efektívne a predovšetkým správne identifikovať, hodnotiť a spravovať riziká? Risk Assesment postavený na štandarde ISO 31000 je zárukou metodicky správnej analýzy a vyhodnotenia rizík. Excel formát zaručuje 100% - nú kompatibilitu tohto nástroja pre akýkoľvek projekt.


 

Ušetrite čas a peniaze. Urýchlite implementáciu ISMS požiadaviek ISMS

Dostupnosť:

Cena bez DPH: 999 €

Kúpiť