axa_logo.gif

Spoločnosť AXA Services, s.r.o. vznikla z potreby poskytovať prostredníctvom svojich zamestnancov servisné činnosti pre ostatné spoločnosti patriace so finančnej skupiny AXA na Slovensku hlavne v oblasti IT služieb, účtovníctva, marketingu, správy majetku a provízií.

Nášmu klientovi sme poskytli školenie certifikovanej metodiky riadenia projektov PRINCE2®.

  • medzinárodne uznávaná certifikácia
  • kvalitné projektové riadenie
  • metodika PRINCE2®