avitech-logo-transparente.png

Avitech je špecialistom na inovatívne systémové riešenia pre riadenie letovej prevádzky. Má špičkové skúsenosti pri plánovaní, vývoji, integrácii, dodávkach a podpore IT systémov pre riadenie leteckej dopravy. Zvyšuje bezpečnosť, hospodárnosť, dochvíľnosť a ekológiu v leteckej doprave.

Preškolili sme IT ľudí metodiku ITIL®, ktorá pomáha s riadením a zvyšovaním hodnoty IT. 

  • ITIL® v AIS, AFTN, AMHS, CIDIN, COMPAS, WIAS, GAIS, TIMS, ITAS, LAN, WAN