audatex-logo.jpg

Audatex Slovakia je veľkým poskytovateľom technológii ,služieb a konzultácií v oblasti procesov zameraných na likvidáciu poistných udalostí na vozidlách v USA. Idea automatizovaného výpočtu nákladov na opravy vznikla začiatkom 60-tych rokov 20. storočia v severonemeckom meste Minden  (pozn. Audatex = Autos, daten, expertisen).

K celosvetovému rozšíreniu systému prispela 2. najväčšia záložná poisťovňa na svete Swiss Re, Zürich, ktorá spoločnosť Audatex vlastnila do roku 1998.

Projektoví manažéri spol. Audatex kladú dôraz na efektívne projektové riadenie. Potrebné informácie získali na kurze PRINCE2 Foundation.

  • likvidácia poistných udalostí s PRINCEom
  • automatizované výpočty nákladov na opravy vozidiel