allexis-logo.png

Radi školíme konzultačné spoločnosti so zameraním na business a IT riešenia, pretože sú zložené zo špičkových odborníkov, ktorí vykonávajú vysokokvalifikovanú prácu.

Uvedomujú si dôležitosť nastavenia štandardov pri riadení projektov. Iba vďaka tomuto je možné získať úspechy v širokom spektre odvetví. Logickou potrebou spoločnosti Allexis bolo vyškoliť svojich manažérov na PRINCE2®.

  • projektové riadenie v IT prostredí
  • certifikačný program pre projektového manažéra