axelos certified partners

Miloš Tomka  Marek Mitáček
 
Sľubujú Vám trénera, ktorý Vám dá niečo viac? Pokiaľ hľadáte viac, napr.: hands-on experience (praktické skúsenosti) s metodikou PRINCE2® a tiež vynikajúcu prezentačnú šikovnosť, príďte k nám. Tiež nenávidíme teóriu.

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam (viac ako 14 rokov praxe s projektovými metodikami) je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner (PRINCE2® & ITIL®) certifikačného orgánu AXELOS - EXIN. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Tiež riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2® ako hlavný projektový manažér.  Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou. 

Moja cesta k PRINCE2®

Miloš začínal ako projektový manažér v IBM Slovakia, kde implementovali IS. Neskôr pôsobil na obdobnej pozícii v TATRA Banke a.s.. Pôsobil tiež ako externý konzultant viac ako 7 rokov pri optimalizácii firemných procesov, riadení obchodu a viedol manažérske poradenstvo vo viacerých veľkých spoločnostiach na Slovensku, aj v Čechách. Momentálne pôsobí ako lektor na voľnej nohe, prispieva k tvorbe metodických usmernení, neutále pôsobí ako externý poradca pri riadení projektov. Samozrejme využíva to, čo aj školí a sám vie, že prostredníctvom PRINCE2® metodiky dovedie každý projekt do úspešného konca. 

Miloš Vás pripraví na certifikáciu taktiež v týchto akreditovaných programoch

PRINCE2® Intro  PRINCE2® Foundation | PRINCE2® PractitionerPRINCE2® Worshop | PRINCE2® Foundation Evening   |   PRINCE2® Combo | PRINCE2® Agile Intro | PRINCE2® Agile Practitioner  |   ITIL® Intro |   ITIL® Foundation

späť ⬆

Marek Mitáček

PRINCE2® Approved Lead Trainer

Z pozície akreditovaného audítora získava a odovzdáva tie najužitočnejšie praktické námety.

Marek má unikátnu kombináciu praxe (audity, certifikácie, konzultácie), ktorú odovzdáva do akreditovaných kurzov. Vedeli ste, že je jedným zo služobne najstarších akreditovaných audítorov v TAYLLORCOX? Ako prvý v ČR získal akreditáciu na ITSM Lead Audítora. Jeho silné stránky sú i v oblasti procesného riadenia, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, alebo systému riadenia IT služieb. Vďaka týmto a ďalším auditom prichádza do kontaktu s organizáciami zo všetkých možných odvetví kde - ako už býva zvykom pomáha posilniť projektový manažment.

Moja cesta k PRINCE2®

Marek odštartoval kariéru na 1/2 ročnom projekte zavedenia systému riadenia kvality v spol. GiTy. Potom strávil viac ako 9 rokov v spol. Český Telekom. Tu zodpovedal za interný audit a nastavoval procesné riadenie (do tejto divízie patrí i riadenie projektov). Od roku 1998 pracoval ako nezávislý audítor procesného a projektového riadenia najmä vo výrobných a strojárenských podnikov, samozrejme i TELCO odvetvie a stále viac v čisto IT spol.

V roku 2010 nastúpil do českej pobočky TAYLLORCOX a stal sa tak jedným z prvých a kľúčových audítorov. Medzi jeho stálych klientov patrí napr. NEW PS (predtým Novell), ďalej Software 602 a mnoho ďalších. Keďže sa dlhodobo venoval riadeniu kvality projektov, vytvoril akreditovaný vzdelávací program ISO 10006 - krátko potom získal v Londýne licenciu PRINCE2® Approved Trainer.

Marek vás pripraví na certifikáciu taktiež v týchto akreditovaných programoch

PRINCE2® Foundation | PRINCE2® Practitioner | PRINCE2® Agile | PRINCE2®Professional |      ITIL ® 

späť ⬆