Peter Balco

ISMS Lead Audítor & Approved Trainer

Autor akreditovaných materiálov ISMS Lead Audítor® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Peter je jednoducho jeden veľký profesionál v IT a v TELCO oblasti. Začínal ako expertise manažér pri implementácii zariadení v sieťach GSM/GPRS. Následne sa v Orange Slovensko na 4 roky posunul na pozíciu supervision tím manažéra, kde riadil prevádzku 24/7 IT, implementoval nové systémy, nástroje, služby; kontroloval rozpočty; riadil projekty súvisiace s dohľadovým strediskom. Od roku 2006 pracuje pre spoločnosť HP Slovensko, a.s. . Integroval a zlepšoval ITIL® a obchodné procesy prevádzky a zákazníkov pre viaceré služby, platformy a architektúry (WIN/UX, SAP, DBs, NW, SAN) s využitím PRINCE2®. Tiež pracoval ako projektový manažér pre celosvetový program zahŕňajúci budovanie a prechod MOSS infraštruktúry a služieb na SP2010 pre spoločnosť Syngenta pokrývajúci HW, SW NW, DBs,  bezpečnosť, ITIL procesy. Posledných 7 rokov v HP konzultuje na pozícii Lead Solution Consultant IT architektúru, metodológiu, IT procesy a inovatívne riešenia, e-vzdelávanie, dátové centrá. Študoval rádioelektroniku a telemetrické systémy na Slovensku a neskôr šum v elektronických zariadeniach a systémoch, bipolárne a unipolárne zariadenia a ich spoľahlivosť, optoelektroniku a optoelektronické systémy na 3-ročnom štúdiu v C.E.M. Montpellieri vo Francúzsku. Je držiteľom mnohých certifikácií PRINCE2®, TOGAF, ITIL®, P3O (Portfolio, Program Project office),  BPMP - Business process management professional, ISO 9001 - 2008 (audítor), ISO 20000 - 2005 (audítor), ISO 27001 - 2005 (audítor), MBA - Riadenie zákazníkov a kvalita, Riadenie financií, Riadenie ľudí a tímov. Je prezidentom profesného združenia BPUGTM SLOVENSKO – Best practice user group, členom SUTN – Slovenského ústavu pre technickú normalizáciu. Rád odovzdáva svoje skúsenosti mladým ľuďom, a preto aj prednáša na Fakulte managementu UK v Bratislave: zimný semester - riadenie projektov; letný semester - MIS - riadenie informačných systémov.

Moja cesta k ISMS®

Petra vždy fascinovala technika. Začalo to koncom 80-tych rokov rádioelektronikou, neskôr optoelektronikou a skončilo pri IT procesoch. Časom zistil, že automatizované riadenie prináša svoje ovocie, metodiky pomáhajú zaviesť do riadenia procesov poriadok a tým šetriť čas sebe i ostatným v tíme. Začal pracovať na tom, aby metodiky ITIL®, TOGAF a PRINCE2® ovládal čo najlepšie a bol v nich profesionál. Verí, že vďaka kombinácii a ešte väčšiemu prepojeniu metodík pri riadení procesov v projektoch dosiahne výsledok, ktorý by nevznikol, ak by sa na projekt pozeralo len z jediného uhla. Zároveň implementoval niekoľko certifikačných auditov.

Peter Vás pripraví na certifikáciu taktiež v týchto akreditovaných programoch

 PRINCE2® Foundation | PRINCE2® PractitionerITIL+ISMS® | TOGAF  |   

späť ⬆

Marek Mitáček

ISMS ISO 27001 Lead Audítor & Approved Trainer

Z pozície akreditovaného audítora získava a poskytuje tie najužitočnejšie praktické návrhy.

Marek má unikátnu kombináciu praxe (audity, certifikácie, konzultácie), ktorú vkladá do akreditovaných kurzov. Vedeli ste, že je jedným zo služobne najstarších akreditovaných audítorov v TAYLLORCOX? Ako prvý v ČR získal akreditáciu na ITSM Lead Audítora. Jeho silné stránky sú i v oblasti procesného riadenia, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, alebo systém riadenia IT služieb. Vďaka týmto a ďalším auditom prichádza do kontaktu s organizáciami zo všetkých možných odvetví kde - ako už býva zvykom pomáha posilniť projektový manažment.

Projekty zamerané na ISMS - ISO/IEC 27001

Marek niekoľko rokov dohliadal na bezpečnostné projekty v Českom Telekome. Teraz rieši napr. implementáciu ISO 27001 v O2 IT Services. Certifikačné audity, školenia a workshopy na témy cyber security, ISMS a ISO 27001 dlhodobo riešia tiež pre New PS (predtým Novell). Ďalej Generálne riaditeľstvo ciel, Datasys, Štátna Pokladňa, Centrum Zdieľaných Služieb (SPCSS), Software 602, Radiokomunikácia, Gitty, Česká pošta a mnoho ďalších..

Napriek tomu, že má voľného času minimum, je tiež autorom mnohých šablón a metodických príručiek pre návrh bezpečnostnej politiky, pokročilej analýzy rizík a mnohých ďalších.

Marek Vás pripraví na certifikáciu tiež v týchto akreditovaných programoch