Agenda úvodného manažérskeho kurzu PRINCE2® Intro

09:00 - 10:30

Úvod do projektového riadenia

  • čo je "projekt", špecifiká a prostredie projektov
  • projektový management podľa metodiky PRINCE2
  • štruktúra projektu : Princípy, Témý a Procesy PRINCE2
coffee break

10:45 - 12:15

Ukážka PRINCE2 metodiky

  • efektívne využitie 7 procesov PRINCE2
  • riadenie projektu pomocou 7 tém PRINCE2
  • certifikácia projektového manažéra, kariérny plán
  • čo získate u nás: ukážka najlepšie hodnoteného kurzu PRINCE2!
  • rozdiel medzi klasickým školením a PRINCE2® kurzami od TAYLLORCOX

Doplňujúce otázky, diskusie s akreditovaným trénerom od AXELOS
▾▿

 

späť na kurz