Témy skúšky

Témy skúšky

  • scope, cost, time, risk
  • akreditované inštitútom pre certifikáciu ISO
  • prvý ISO štandard pre management projektov

Certifikačný test

Certifikačný test

  • certifikačná skúška sa skladá na konci dňa
  • testovacie otázky s výberom správnej odpovede
  • vyhodnotenie testu prebieha v examination institut TCX cca do týždňa
  • absolventi získajú medzinárodne akreditovaný certifikát ISO 10006 PM