Zlepšenie procesného riadenia a výkonnosti

Tento kurz odporúčame všetkým manažérom a integrátorom, ktorí majú za úlohu riadiť organizáciu procesne, nie funkčne. Budete pripravení na medzinárodne akreditovanú certifikačnú skúšku SAPRIA Certificate in Business Process Management - Professional a aj vďaka jej absolvovaniu stúpne Vaša cena na kariérnom trhu. Súčasťou ceny kurzu je i samotná certifikačná skúška.  Absolventi kurzu získajú znalosti o

 • podstate a princípoch procesného riadenia, o rozdiele medzi fuknčným a procesným riadením a o štruktúre metód a nástrojov procesného riadenia a ich využití v organizácii, 
 • obsahu procesného riadenia a implementácii procesného riadenia do existujúceho systému riadenia organizácie tak, aby dokázal efektívne budovať procesne riadenú organizáciu, 
 • podstate a princípoch reinžinieringu procesov, 
 • podstate teórie modelovania a o analyzovaní a modelovaní podnikových objektov a procesov, 
 • súvislostiach medzi podnikovými objektami a podnikovými procesmi a väzbách procesného modelu na informačný systém, 
 • štandardoch a normách a modelovanie a reinžiniering procesov, 
 • celkovom obsahu procesného riadenia a metódach riadenia a metódach riadenia výkonnosti procesov, ich optimalizácie a zlepšovania, 
 • transformácií funkčného systému riadenia na procesný.

Prínosy pre organizáciu

Process management štandardizuje procesy

Zachytili ste, že sa dnes viac ako v minulosti spomína pojem "procesy"?

Vety typu ako: "Mali by sme nastaviť procesy... . "; "Musíme to sprocesovať."; "Tento proces má vážne trhliny."; sa objavujú v našej každodennej pracovnej komunikácii. Využívajú ich v spoločnostiach, ktoré si uvedomili vlastné procesy, identifikujú ich a snažia sa ich nastavovať. Samozrejme, je to beh na dlhé trate, pri ktorom musia spolupracovať viaceré tímy ľudí. Zodpovednosť za neustále zlepšovanie procesov v rámci podniku nie je úlohou len manažéra kvality, ale aj manažérov zodpovedných za procesy, či osôb podieľajúcich sa na procese.

Štandardizovanie procesov sa využíva aj v riadení integrovaného systému manažérstva kvality. Veľká je aj zodpovednosť za udržiavanie identifikovaných podnikových procesov v rámci podniku.

Aká je odmena za nastavenie kvalitného procesného riadenia do systému riadenia organizácie?

 • šťastný pracujúci tím ľudí
  - pretože, kde sú hranice a poriadok, nie je priestor pre nedorozumenia
  - pretože zrozumiteľné a zjednodušené procesy  prinášajú jasnú predstavu o pracovnom postupe
  - pretože všetko beží tak, ako má a sú odmenení
  - pretože majú viac času na riešenie skutočných problémov
 • spokojný manažment
  - pretože, kde sú šťastní a pracovití zamestnanci, tam je vždy prosperita a zisk

BPM Framework

Procesný prístup v manažmente:

 • Podstata procesného manažmentu
 • Princípy procesného manažmentu
 • Prínosy procesného manažmentu

Podnikové procesy

 • Identifikovanie procesov - dôležitá je správna identifikácia procesu a jeho atribútov, typológia a hierarchizácia procesov
 • Modelovanie procesov - sa skladá z 3 častí - mapovanie, modelovanie, analyzovanie procesov
 • Zlepšovanie procesov - spočíva vo vytvorení životného cyklu procesu za pomoci referenčných modelov a benchmarkingu a nastavenia riadenia výkonnosti procesu

Aplikovanie procesného manažmentu

 • Prvotné zavádzaniestanovenie jednotlivých krokov a mapovanie vzniknutých zmien
 • Zdokumentovanie celého procesu  - identifikovanie problémov, mapovanie reakcií ľudí
 • IT technika a procesy - podpora procesov vďaka IT technológiám a softvérovým riešeniam a kvalitnej IT architektúre

Osnova kurzu

5 - dňový kurz plný zaujímavých informácií, skúseností a manažérskych praktík

 

Teoretická časť (20 vyučovacích hodín)

- úvod do problematiky procesov organizácie, procesného riadenia a reinžinieringu
- úvod do terminológie a teórie modelovania, metodika modelovania a analýzy procesov (MMABP)
- objektovo orientované modelovanie a modelovanie objektov a procesov
- súvislosť medzi objektmi a procesmi, väzba procesného modelu na návrh informačného systému 
- štandardy a normy na modelovanie procesov, metodiky reinžinieringu procesov
- obsah procesného riadenia, riadenie výkonnosti procesov optimalizácia, zlepšovanie a reinžiniering procesov

Praktická časť 

praktické príklady, priebežné testy (16 vyučovacích hodín)

príprava a abolvovanie certifikačnej skúšky (4 vyučovacie hodiny)

- modelovanie objektov a procesov, kompletizácia modelov 
- budovanie procesne riadenej organizácie 
- procesné riadenie nákladov, procesný benchmarking a optimalizačné metódy 

Business Process Management - Professional (SCBPM - P®) certifikát

Proces certifikácie pozostáva z certifikačnej skúšky a z udelenia certifikátu na základe výsledkov uvedenej skúšky. Certifikačnou autoritou je SAPRIA.
Certifikačná skúška
 • test 70 otázok (tém, tvrdení, výrokov), ktoré pozostávajú z 3 možných odpovedí, pričom vždy je len jedna správna
 • trvanie: 90 minút
 • pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky je potrebné získať minimálne 49 bodov (70%), teda označiť min. 49 správnych odpovedí
Certifikát
 • Certifikát udeľuje na základe výsledkov certifikačnej skúšky predseda skúšobnej komisie, ktorá pozostáva z 2 až 3 členov. Členov skúšobnej komisie menuje predseda predsedníctva SAPRIA. Všetci členovia komisie musia byť vlastníkmi certifikátu SAPRIA minimálne úrovne "SAPRIA Certificate in Business Process Management - PROFESSIONAL" (SCBPM - P®)

Školenia vykonávajú zmluvní partneri SAPRIA prostredníctvom akreditovaných a certifikovaných lektorov v oblasti procesného riadenia zo Slovenskej a Českej republiky. SAPRIA - Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z. vystupuje ako nezávislá certifikačná autorita. 

 Financování kurzu: Na Splátky i Dotace

 

Financovanie kurzu | Na splátky

 

Nákup na splátky u TAYLLORCOX

Nákup na splátky

Kurz na splátky bez dokladovania príjmu? Áno! Nečakajte na ďalšiu výplatu... Poďte s nami do splátok a rezervujte si kurz ešte dnes od 100,-EUR mesačne!
Ako získam splátky >

V cene kurzu sú

 • občerstvenie i obedy
 • učebné a študijné materiály
 • odborná publikácia od prof. Václava Řepu s názvom "Procesně řízená organizace"

Harmonogram a organizácia

 • 5 dní
 • od 9h - 17h
 • coffee breaky, obed
 • kombinácia výkladu, cvičení, praktických ukážok
 • 5. deň sa koná záverečná skúška
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Obráťte sa na odborníkov. Zavolajte nám.

Termíny kurzov BPM - Professional

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
2 termíny

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
BPM Professional Po 3.6. Bratislava
Bratislava
5 dní 1350 €
1265 €
Objednať
BPM Professional Po 4.11. Bratislava
Bratislava
5 dní 1350 €
1265 €
Objednať
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu BPM - Professional

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu