PRINCE2® Foundation certifikácia

Foundation je koncipovaný ako intenzívny 3 - dňový kurz zakončený certifikačnou skúškou

Absolventi získajú medzinárodne uznávaný certifikát vydaný APMG International. Certifikácia úrovne Foundation testuje základné znalosti projektového riadenia, terminológiu a štandard PRINCE2®.

Cieľom testu je overiť predpoklady a schopnosti potrebné v praxi na pozícii člena projektového tímu alebo samostatného manažéra, či iného pracovníka, ktorý má úlohu v projektovom tíme. Uspešné absolvovanie úrovne Foundation je zároveň nevyhnuté pre účasť v kurze PRINCE2® Practitioner.

Ako vyzerá test?

  • 75 otázok
  • výber správnej odpovede
  • 5 otázok je testovacích a nie sú započítavané 
  • úspešná certifikácia min. 35 správnych odpovedí (50%)
  • 60 minút na test, zatvorená kniha