accenture.png

Spoločnosť Accenture poskytuje odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, technologických služieb a outsorcingu. V takomto prípade je veľkou výhodou znalosť viac než jednej metodiky. Osvedčenou kombináciou sú metodiky PRINCE2® a ITIL®, ktoré obsahujú súbory najlepších praktík pre projektové riadenie a IT manažment. 

  • Najlepšie praktiky v riadení IKT
  • Riadenie IT služieb s pomocou ITIL® a PRINCE2®