Komu je M_o_R® určený?

Prínosy RISK Managementu pre absolventov: Každú spoločnosť priamo či nepriamo ohrozujú riziká. Tak ako stále rastie význam riadenia rizík, rovanko rýchlo ustupuje model, kedy je pre "risk management" vyhradená zvláštna rola. Schopnosti a zručnosti spojené s riadením rizík sú dnes bežne vyžadované na väčšine manažérskych pozícií, najviac v oblasti:

  • riadenia projektov
  • programov a portfólia
  • enterprise architektúry, alebo IKT.

Prínosy riadenia rizík pre organizácie

Pasívne riešiť incidenty a riziká ? V žiadnom prípade!

Pokiaľ sa z tejto hrozby stane bezpečnostný incident, eliminácia škôd a strát býva z pravidla niekoľkonásobne nákladnejšia.

Proaktívny prístup prostredníctvom správy  rizík umožňuje firmám úspešne zvládať toto riziko, minimalizovať jeho dopad na chod organizácie a náklady na jeho elimináciu dostať na predvídateľnú a  ekonomicky zodpovedajúcu úroveň

Efektívne riadenie rizík prináša so sebou mnoho ďalších benefitov. Bez ohľadu na fakt, či ste veľká alebo malá organizácia, z verejného alebo súkromného sektora. V tomto kurze získate návod:

  • ako nastaviť procesy v celej organizácii
  • ako indetifikovať riziká a eliminovať ich dopady
  • ako pozitívne ovplyvňovať strategické, ale aj projektové ciele.

Ako pristupovať k rizikám ?

Čo všetko predstavuje RISK Management?

Riadenie rizík je stále častejšie jedným z interných procesov organizácie.

Zavedenie základných pricnípov a procesov risk managementu umožní organizácii identifikovať, vyhodnocovať a riadiť riziká na všetkých úovnich (strategickej, programovej, projektovej a operatívnej).

Management of Risk,
predstavuje komplexnú metodiku riadenia.

Klúčovou časťou sú Princípy a Procesy. Tieto doporučenia vo forme "best practice" pomáhajú manažérom uplatňovať praktické riadenia rizík. Framework je naviac plne flexibilný - bude tak vyhovovať aj Vášmu odvetviu a ďalším okolnostiam.

RISK Management
PRINCÍPY
RISK Management
PROCESY
RISK Management
PRÍSTUPY
Ako implementovať riadenie rizík do interných procesov v rámci organizačných opatrení.

6 kľúčových procesov pre systematickú identifikáciu, vyhodnotenie a kontrolu rizík.

 Prispôsobenie princípov risk managementu, do prostredia Vašej organizačnej jednotky

Získajte mezinárodný certifikát RISK Managera!

Tento úvodný kurz RISK Management Intro slúži ako predstavenie metodiky. Pokiaľ ste rozhodnutí naučiť sa  pracovať s metodikou, vynechajte tento kurz! Rádi Vás uvidíme na RISK Manager Foundation (3dni + certifikácia).

Viac o certifikácii M_o_R

wifi plazma education kit obcerstveni lunch air condition metro
wifi plazma knihy občerstvenie obed klimatizácia parkovanie mhd

Termíny kurzov M_o_R® Intro

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
  • predchádzajúce
  • 1
  • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu M_o_R® Intro

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu

hodnotenie hodnotilo 23 absolventov
hodnotenie

František L. SWEP SLOVAKIA | 10.02.2017

Podarený úvod k problematike.

hodnotenie

Jakub M. Webnotion s.r.o. | 10.02.2017

Skvelý vstup do problematiky.

Zobraziť dalšie hodnotenie