Čo je riziko?

Záleží na okolnostiach. Organizácie vnímajú riziko ako hrozbu, alebo ako príležitosť. Riziká majú buď pozitívny vplyv a organizácia bohatne, alebo negatívny kedy sa dostáva do straty. Napr. kurz európskej meny euro: ak rastie, znižuje nám náklady na nákupy mimo eurozóny (príležitosť). Ale pre krajiny mimo eurozónu import znamená rast eura znížením marže (negatívne riziko).

Čo je to M_o_R®?

Skratka Management of Risk® - framework a celosvetový štandard pre riadenie rizík. Podrobnejšie informácie o Princípoch, Procesoch a Prístupu M_o_R® k riadeniu rizík nájdete v sekci M_o_R® - Metodika. Štandard je plne kompatibilný s riadením projektov podľa PRINCE2®, programovým riadením MSP®, alebo takiež ITIL®. 
 
.

Benefity MoR® pre organizáciu!

> Efektívne využívanie zdrojov.
> Vyššia konkurencieschopnosť.
> Zvýšená bezpečnosť poskytovaných služieb.
> Efektívnejšie riešenie neplánovaných príležitosí a hrozieb.
> Risk Management pomôže úspešne realizovať plánované zmeny.
> Zníženie podvodov a zneužitia informácií, ochrana duševného vlastníctva.
> Systematický prístup k riadeniu rizík: menej "požiaru" a nečakaných prekvapení.
 

Sú kurzy M_o_R® akreditované?

Áno. Kurz M_o_R®Intro je vedený výhradne mezinárodne akreditovaným trenérom v oblasti Management of Risk®. TAYLLORCOX má taktiež akreditované školiace materiály a predmetom akreditácie kurzov M_o_R® Foundation a M_o_R Practitioner bol dokonca aj samotný výklad trenéra. 

Kde sa využíva framework M_o_R® ?

Zásady, princípy a prístupy Management of Risk® je možné využívať ako súčasť projektu (prínosom je zníženie rizík - nákladov, skrátenie harmonogramu projektu atď.), alebo taktiež ako súčasť systému riadenia organizácie. Flexibilita M_o_R® umožňuje využívať metodiku v celom rozsahu, alebo len jej častí.

Aké prínosy má MoR® pre manažérsku kariéru?

Váš životopis bude s prestížnym certifikátom MoR® atraktívnejší viac, než kedykoľvek predtým. Znalosť Risk Managementu sa dostala medzi najlepšie platené pozície - viď aktuality. Metodika Vám dodá sebedôveru a schopnosť riadiť riziká v projekte, alebo v celej organizácii - zároveň tak získate aj vyššiu dôveru vo Vašom okolí.
Pochopíte samotnú podstatu a rozsah rizík, ktorým čelí Vaša organizácia. Naučíte sa eliminovať riziká a znížite ich dopady na fungovanie organizácie. Pragmatickým prístupom budete vytvárať bezpečnejšie podmienky pre realizáciu strategických cieľov, spustenie nových služieb, alebo produktov. 

Majú M_o_R® Approved Trainers skúsenosti s riadením rizík?

Áno. Všetci tréneri (M_o_R® Approved Trainers) sú nie len akreditovaní, ale taktiež majú bohaté skúsenosti v trénerskej, konzultačnej aj auditórskej rovine. Nie len v oblasti riadenia rizík, ale aj v ďalších programoch portfólia Axelos, resp. TAYLLORCOX. Pretože M_o_R® je plne kompatibilný napr. s PRINCE2®, ITIL®, považujeme  znalostí z týchto metodík za kľúčové pre správne pochopenie metodiky a frameworku.

Aké benefity - prínosy majú kurzy M_o_R® od TAYLLORCOX?

Sme jediná akreditovaná akadémia v oblasti Risk Managementu. Absolventi kurzov majú iba u nás záruku plne profesionálnych služieb - potvrdených množstvom akreditácii, ktoré sme získali.
TAYLLORCOX je naviac Registered Certification Body podľa štandardu ISO 31000, ktoré je 100% kompatibilné s Management of Risk. Ako jediný v SR a ČR máme 1/2 denný manažérsky prierez riadením rizík v kurze: M_o_R® Intro.
Všetci naši účastníci obdržia skriptá, povinné knihy, oficiálne cvičné testy, záverečný certifikačný test. V cene je taktiež aj vydanie medzinárodne uznávaného certifikátu M_o_R®! Samozrejmosťou je aj pravidelné občerstvenie a obedové menu.

Chcem sa zúčasniť na M_o_R® kurze. Ako vyzerá štruktúra a aké sú kvalifikačné predpoklady?

M_o_R® Intro nevyžaduje žiadne vstupné predpoklady. Ide o 1/2 denný, intenzívny kurz na tému manažérskeho riadenia rizík metodikou Management of Risk.
M_o_R® Foundation rovnako nemá žiadne kvalifikačné predpoklady. Zameriava sa na základné pochopenie princípov, procesov a prístupov k riadeniu rizík. Tento 3 denníý kurz je zakončený certifikačnou skúškou. Absolventi získavajú manažérsky certifikát Risk Managera - M_o_R® Foundation s doživotnou platnosťou, ktorý je zároveň nutný pre absolvovanie úrovne Practitioner.
M_o_R® Practitioner je určený všetkým absolventom kurzu M_o_R® Foundation, na ktorý priamo nadväzuje. Kurz rozvíja schopnosti a zručnosti, ktoré ste si osvojili v predchádzajúcom školení, ako na riadenie rizík s frameworkom M_o_R®.