M_o_R® prehľad certifikácie

M_o_R® Intro

Základy riadenia rizík.

1/2 - dňový manažérsky prierez metodikou. Benefitom je udelenie tzv. RISK Management Leaving Awards. Certifikát o absolvovaní školenia je vydaný v rámci RCB (Registred Certification Body) organizácie TAYLLOR&COX .

  • bez certifikačnej skúšky;
  • certifikát vydaný ihneď po školení;
  • absolventom odporúčame kurz RISK Foundation.

Navštívit kurz

M_o_R® Foundation

 Enterprise Risk Management.

Cieľom tejto úrovne je overiť, že absolvent získal komplexné manžérske znalosti frameworku Management of Risk pre identifikáciu, hodnotenie a elimináciu rizík v organizácii. Certifikačný test sa týká Princípov, Procesov a Prístupov k riadeniu rizík. Táto úroveň je zároveň požadovaná pre absolvovanie úrovni 
RISK Manager Practitioner.

  • 75 otázok, výber odpovedí
  • 60 minút na test, uzavretá kniha
  • 5 otázok je testovacích a nie sú započítané do celkového hodnotenia
  • úspešná certifikácia min. 35 správnych odpovedí (50%)

Navštívit kurz

M_o_R® Practitioner

Určený pre absolventov Foundation.

Cieľom certifikácie RISK Manager v úrovni Practitioner je overenie komplexných znalostí riadenia rizík so zameraním na implementáciu a optimalizáciu postupov v organizácii, za všetkých okolností. Certifikačný test skúma odborné znalosti na konkrétnych situáciách a príkladoch. Práve v tom sa zásadne líši od úrovne Foundation, ktorá je viac zameraná na komplexný test znalostí v základnej úrovni. 

  • 4 okruhy otázok, so zadaným scenárom a prílohami
  • každý z okruhov obsahuje 20 otázok, každá je za 1 bod
  • pre úspešnú certifikáciu potrebné získať od 50% správnych odpovedí (40 bodov)

Navštívit kurz