M_o_R® Management of Risk.

Aké sú benefity a aký účel má riadenie rizík?  M_o_R® certifikovaný manažér pomáha organizácii stáť sa bezpečnejšou, dôveryhodnejšou, ziskovejšou a hlavne konkurencieschopnejšou.

M_o_R® (Management of Risk) ponúka 2 certifikované úrovne: MoR® Foundation a MoR® Practitioner. TAYLLORCOX Accredited Training Organisation zaručuje plne kvalifikovaný kurz vedený certifikovaným trénerom a kvalitu materiálov, vrátane záverečnej certifikačnej skúšky.

FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede na tému riadenia rizík, akú úlohu má Risk Manažér, ako funguje metodika Management of Risk (MoR), všetko certifikácii a ďalšie...

  • Prečo M_o_R®?
  • Aký je to kurz a čo obsahuje?
  • Prečo Risk Management® od TAYLLORCOX.

Čo je M_o_R®?

Zoznam najväčších prínosov manažérskeho riadenia rizík. Využitie rizika ako príležitosti. Riadenie rizík vo verejnej správe, firmách a iných organizáciách.

  • využiť potenciál a príležitosti
  • minimalizovať dopady kritických aktív
  • koordinovane a hospodárne spravovať riziká

Certifikácia

Získajte znalosti a prestížny certifikát experta v oblasti riadenia rizík: Management of Risk® (M_o_R). Kurzy sú realizované špičkovými medzinárodne akreditovanými lektormi.

  • M_o_R® Intro (1/2 dňa)
  • M_o_R® Foundation (3 dni)
  • M_o_R® Practitioner (2 dni)