Kľúčové prínosy MoP®

Management of Portfolios business outcomes
Management of Portfolios business change
Management of Portfolios risk
Management of Portfolios customer experience
Management of Portfolios show value for money
Management of Portfolios improve

Pomáha zlepšiť výsledky

Jednoduchšia realizácia zmien

Ochrana pred rizikami

Spokojnosť klientov

Zníženie nákladov

Neustále zlepšovanie sa

AXELOS Best Practice. Metodika Management of Portfolios(MoP®).

Prečo riadiť portfólio projektov, programov?

Ak chcete budovať úspešnú organizáciu, musíte včas reagovať a prispôsobovať sa novým výzvam na trhu.

Portfolio Management poskytuje nadhľad nad všetkými projektami / programami / riadením zmien od plánovania, až po realizáciu. MoP Vám tak poskytne cenné manažérske informácie o tom ako

 • portfólio pomáha plniť strategické ciele,
 • čo všetko obsahuje a aké sú finančné náklady,
 • informácie o potenciálnych / aktuálnych rizikách,
 • v ktorej fáze realizácii strategických plánov sa práve nachádzate,
 • daria sa plniť očakávané prínosy v projektoch a programoch pre organizáciu?

Management of Portfolios nepredstavuje novú metodiku.

MoP® dopĺňa riadenie projektov a programov tak, aby ste ich dokázali lepšie koordinovať, strategicky plánovať investície a získali kontrolu nad všetkými projektami a programami v organizácii. MoP® framework je manažérskou úrovňou riadenia nad projektovým a programovým riadením, ktorý je zároveň kompatibilný s PRINCE2® i MSP®.

Benefity implementácie MoP®

 • Efektívna správa zdrojov medzi projektami / programami;
 • Odstránite prebytočné, alebo duplicitné projekty, programy, aktivity; 
 • Transparentné manažérske riadenie, zodpovednosti, ale i plnenie plánov;
 • Vyššie finančné zisky z projektov a programov v nadväznosti na strategické ciele;
 • Včasná identifikácia hrozieb, rizík. Budete lepšie určovať priority medzi projektami a programami;
 • Tímy, oddelenia, alebo organizačná divízia budú medzi sebou lepšie komunikovať a spolupracovať;