FAQ & Tips

Pozrite sa na najčastejšie tipy, otázky a odpovede. Metodika, kurzy a medzinárodná certifikácia Portfolio Management.

  • Čo je a čo nie je Portfólio.
  • Prečo potrebujete riadenie portfólia.
  • Projekty (PRINCE2®) vs. programy (MSP®) vs. Portfóliá.

Portfolio Management metodika

Management of Portfolio Vás naučí úspešne realizovať zmeny a plniť strategické ciele. To všetko s pomocou PRINCE2® projektov a MSP® programov.

  • Maximalizácia prínosu (ROI)
  • Princípy, Procesy a Techniky
  • Strategické riadenie projektov / programov