deloitte.png

Deloitte poskytuje odborné služby v oblastiach auditu, poradenstva, daní, riadenia rizík, finančného poradenstva a právnych služieb. V týchto oblastiach je podstatné vedieť analyzovať problémy z viacerých uhlov pohľadu a dokázať sa orientovať v každej etape vývoja projektu.

Naši klienti z Deloitte úspešne zložili skúšky PRINCE2® Foundation i Practitioner a zvládajú teóriu i praktickú aplikáciu projektovej metodiky.

  • prestížny certifikát projektového managera
  • pokročilý kurz projektového riadenia

Okrem realizovania vzdelávania sme vykonávali pre spoločnosť Deloitte poradenské služby:

  • poradenstvo  pri analýze aktivít, identifikácia, definícia a zaradenie výdavkov vyskytujúcich sa pri financovaní z ESF, ERDF a KF
  • poradenstvo pri nastavení cenovej úrovne/cenového stropu vo forme návrhu a popisu metódy určovania cien
  • poradenstvo pri nastavení metodiky pre aktualizáciu cenových máp vo forme návrhu mechanizmu aktualizácie cenových máp.