uniqa.jpg

UNIQA Group Service Center Slovakia má ambície stať sa nielen prestížnym zamestnávateľom v Nitrianskom kraji, ale aj takým miestom na prácu, kde jednoducho baví zamestnancov pracovať. V roku 2016 oslavovala spoločnosť InsData 20 rokov na Slovensku a zamestnávala až 407 zamestnancov. Tohto roku prichádza na trh s novým a silnejším menom - UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.. Medzi jej 3 hlavné úseky patria:

  • Software Service: vývoj, správa a údržba softvéru pre komerčné poisťovne
  • Cross-Border Service: administratívna správa poistných zmlúv a poistných udalostí
  • Back Office Service: administratíva a riadenie spoločnosti

Manažéri musia zvládnuť riadiť veľké množstvo projektov a ľudí, ktorí musia odovzdávať bezchybné produkty a služby. PRINCE2® metodiku si zvolili ako nástroj riadenia vlastných firemných projektov. 

  • PRINCE2® u prestížneho zamestnávateľa
  • InsData sa mení na UNIQA Group Service Center Slovakia