GDPR

S nami je GDPR jednoduchšie pre každého, IT i Non IT.

General Data Protection Regulation | Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Portfólio kurzov GDPR je určené Vám i Vašim zamestnacom. Naučíme Vás pochopiť pravidlá, povinnosti i spôsoby, ako eliminovať GDPR riziká. To všetko si ukážeme na praktických príkladoch: uvidíte Čo potrebujete implementovať a Prečo.


ISMS ISO 27001 Certifikácia

Počet ISO 27001 certifikácií rastie medziročne o takmer 20%. Stále Vám chýba najžiadanejší ISO štandard kybernetickej bezpečnosti ..?

Jeden z najúčinnejších spôsobov, ako bojovať proti kybernetickým útokom a podobnej trestnej činnosti je implementácia štandardu pre kybernetickú bezpečnosť: Information Security Management System štandardy podľa ISO/IEC 27001.

FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, Business Continuity Management a Testovanie.

  • Security
  • Ethical Hacking
  • Testing Approach

Informačná bezpečnosť

Audit informačnej bezpečnosti je manažérsky dokument, ktorý je výstupnou informáciou o stave informačnej bezpečnosti.

  • ISO 27001
  • CISA a ostatné
  • Ochrana osobných údajov