Pro koho je kurz PRINCE2 Foundation
Komu je určený | Target Audience

Uchádzačom o zamestnanie

Kurz metodiky PRINCE2 Foundation je vhodný pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú prihlásení na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, spĺňajú požiadavky na rekvalifikáciu a majú záujem sa zdokonaliť v projektovom manažmente.

Kurz narozdiel od iných metodík nevyžaduje vstupné kvalifikačné predpoklady. Je skrátka otvorený širokej skupine záujemcov, ktorí hľadajú efektívny spôsob, ako sa naučiť metodicky riadiť veľké i malé projekty. Fantastické je, že metodika nie je špeciálne zameraná na jednu disciplínu a ide tak o najrozšírenejší štandard.
Vďaka rekvalifikácii si môže uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, zvýšiť svoje uplatnenie sa na trhu práce. Získa vedomosti, schopnosti a zručnosti prostredníctvom vzdelávacej aktivity.


Čo musíte spĺňať ako uchádzač o zamestnanie?

 • počas predchádzajúcich 5 rokov ste si nezvolili rovnakú rekvalifikáciu, kt. uhradil UPSVaR v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti (RE-PAS)
 • počas predchádzajúcich 5 rokov  ste nezískali príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce v zmysle § 46 zákona o službách zamestnanosti
 • UPSVaR podporuje vzdelávacie (rekvalifikačné) kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. Kurz Metodika PRINCE2 Foundation je realizovaný 100%-nou prezenčnou formou.
 • Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ.
 • V prípade, ak si vyberiete kurz od TAYLLOR & COX, následne predložíte UPSVaRu požiadavku na predpísanom formulári vrátane príloh (oficiálny názov - POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný:

 • Predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie tak, aby mal úrad časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie.
 • Nastúpiť na rekvalifikáciu v stanovenom termíne rekvalifikácie, resp. najneskôr do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa rekvalifikácie.

Kurz je možné absolvovať až po schválení UPSVaRom , uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystavení RE-PAS. 

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Metodika PRINCE2 - úroveň Foundation

Prečopotrebujete PRINCE2®?

Naučíme Vás 7 návykov skutočne efektívnych projektových manažérov.

Základom úspechu akéhokoľvek projektu je dodržanie 7 Tém, 7 Procesov a 7 Princípov. Vďaka týmto zásadám budete riadiť projekty proaktívne a nie reaktívne. V tomto kurze se naviac naučíte:

 • eliminovať riziká,
 • navrhnúť projektový plán,
 • reportovať v šablónach metodiky PRINCE2®,
 • upraviť si metodiku tak, aby vyhovovala Vašim projektom, 
 • riadiť projekt v celom životnom cykle od zahájenia po ukončenie.

Prínosy PRINCE2 pre organizáciu

Využite metodiku pre riadenie veľkých i malých projektov

Takmer žiadna spoločnosť sa dnes neobíde bez projektového manažéra. Organizácie potrebujú maximálne efektívne realizovať svoje plány - projekty.  A práve metodika PRINCE2 pomáha implementovať riadiace a kontrolné princípy v rámci jednotlivých etáp projektu. 

Naši klienti

Najväčšie benefity projektovej metodiky

srozumitelnost prince2
Zrozumiteľnosť

Začať používať metodiku PRINCE2 je tak jednoduché. Príprava, riadenie aj výkazy získajú profesionálny štýl. Nebudete mať problém orientovať sa v projektoch.

prince2 je flexibilni
Flexibilita

Nemusíte ihneď nasadzovať metodiku na celý životný cyklus projektu. Zamerajte sa napr. na riziká v projektoch alebo pravidlá pre ich riadenie.

prince2 standard
Štandardizácia

Každý projekt je iný, ale PRINCE2 Vám pomôže so všetkými. Ľahko sa zorientujete v projektoch. U všetkých klientov bez rozdielu z akého odvetvia, či segmentu sú.

prince2 brand
Prestížna značka

PRINCE2 je globálny štandard využívaný vo verejnej správe aj v súkromnom sektore. Chcete si zvýšiť renomé u klientov alebo v organizácii? Vsaďte na osvedčenú značku.

manazerske planovani prince2
Pokročilé plánovanie

Framework PRINCE2 Vás v celom projekte povedie osvedčenými technikami plánovania a riadenia. Budete pripravení uplatňovať praktické znalosti a nové skúsenosti v praxi.

prince2 kapacita projektu
Viac kapacity

Na prvý pohľad získate prehľad o všetkých rezervách v projekte. Budete monitorovať zdroje, kapacity či plnenia projektového plánu. Namiesto "odhadov" budete pracovať s "živými dátami".

prince2 je konkurence
Konkurencieschopnosť

Opakovane prekračujete náklady, neplníte harmonogram a nedarí sa Vám realizovať projekty v požadovanej kvalite? PRINCE2 je liekom nielen na tieto problémy.

vyssi produktivita
Vyššia produktivita

Chcete zvýšiť produktivitu? Je nutné popracovať na procesnej vyspelosti. Jedným z kľúčových krokov ako zvýšiť procesnú vyspelosť je štandardizácia postupov projektového riadenia.

prince2 tendr
Nové zákazky

Preukázanie spôsobilosti projektového manažéra certifikátom PRINCE2 sa stále častejšie stáva podmienkou, resp. bránou k novým projektom a ceste k spokojným klientom.

Sú všetky PRINCE2 kurzy rovnaké? Nie.

Príďte si pre PRINCE certifikát tam, kde Vás dôkladne pripravia na záverečné skúšky.

prince2 pdf nez zacne kurz
PRINCE2 v PDF

styl výuky prince2
3 štýly výuky

 prince2 manual
PRINCE2 Manuál 2014

Výklad PRINCE2
Výklad Trénera

Praktická cvičení
Praktické cvičenia

Projektový scénář
Projektový scenár

PRINCE2 šablonyPRINCE2 šablóny

PRINCE2 testy
Cvičné testy

 vyhodnocení testů
Odpovede - kľúč

Individuální konzultace
Individuálne konzultácie

Příklady z praxe
Príklady z praxe

PRINCE2 Certifikát
PRINCE2 certifikát

 

Harmonogram kurzu tayllorcox

Harmonogram kurzu PRINCE2 Foundation

1. deň

2. deň

3. deň

Je venovaný základom projektového riadenia s metodikou PRINCE2®. Predstavenie 7 základných častí: Princípy, Témy a Procesy.

#1. deň podrobnejšie >

Opakovanie #1. dňa, vyhodnotenie domácich úloh. Prehlbovanie znalostí: Princípy, Témy a Procesy podrobnejšie. Praktické scenáre.

#2. deň podrobnejšie >

Revízia znalostí, prispôsobenie metodiky konkrétnemu projektu a prostrediu. Certifikačný test PRINCE2® Foundation.

#3. deň podrobnejšie >

Jak získat certifikát PRINCE2 Foundation

Váš PRINCE2 certifikát | Certify your Future

prince2 faq

Najčastejšie otázky

Frequently Asked Questions

Pre koho je vhodný certifikát?

PRINCE2® je možné doporučiť ako začínajúcim (osvoja si základy), tak aj skúseným projektovým manažérom (zlepšia sa v technikách, ktoré už používajú). Stále častejšie je certifikát kritériom pre účasť vo výberovom riadení.

Aké sú vstupné predpoklady?

Kurz nevyžaduje žiadne vstupné predpoklady, nevytvára žiadne bariéry, takže ho môžu absolvovať všetci. Napriek tomu ide o veľmi intenzívny kurz, v ktorom uspejete len v prípade, že nepodceníte štúdium.

V akých situáciách je PRINCE2® užitočný?

Pripravujete alebo realizujete projekt a máte problémy s dodržiavaním termínov, nákladov či riadením zdrojov? Nedarí sa Vám splniť očakávané ciele projektu? Pokiaľ áno, nevyužívate techniky projektového riadenia.

Aké sú prednosti projektového riadenia?

PRINCE2® je celosvetový štandard. A v SR tomu nie je inak. Či už vo verejnej správe, alebo v súkromnom sektore. Od ostatných sa odlišuje tým, že je vhodná pre riadenie veľkých aj malých projektov v akomkoľvek odbore.

Miloš Tomka

PRINCE2® a ITIL® Approved Trainer, consultant

Hlavný tréner kurzovPRINCE2® a ITIL® v spol. TAYLLOR & COX Slovensko

Trenéri PRINCE2®| AKREDITÁCIA

V cene kurzu je

 • občerstvenie a obedy
 • PRINCE2 PDF manuál
 • PRINCE2® slovník, powerpoint, skriptá
 • šablóny a vzory pre ďalší rozvoj a uplatnenie v praxi
 • prístup na oficiálny portál; množstvo ďalších materiálov k stiahnutiu

Harmonogram a organizácia

 • 3 dni
 • od 9h - 17h
 • coffee breaky, obed
 • kombinácia výkladu, cvičení, praktických ukážok
 • 3. deň sa koná záverečná skúška, test - výsledky do 1 hodiny
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Zavolajte nám.
wifi plazma education kit obcerstveni lunch air condition metro
wifi plazma knihy občerstvenie obed klimatizácia parkovanie mhd

Termíny kurzov REPAS - Projektové riadenie metodikou PRINCE2 - metodika PRINCE2 Foundation

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
4 termíny

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
REPAS -metodika PRINCE2 Foundation Po 17.9. Bratislava
Bratislava
3 dni 640 €
0 €
Objednať
REPAS -metodika PRINCE2 Foundation Po 15.10. Bratislava
Bratislava
3 dni 640 €
0 €
Objednať
REPAS -metodika PRINCE2 Foundation Po 5.11. Bratislava
Bratislava
3 dni 640 €
0 €
Objednať
REPAS -metodika PRINCE2 Foundation Po 3.12. Bratislava
Bratislava
3 dni 640 €
0 €
Objednať
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu REPAS - Projektové riadenie metodikou PRINCE2 - metodika PRINCE2 Foundation

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu