Vyhnete sa obrovským pokutám. Európske nariadenie GDPR predstavuje revolučnú zmenu v ochrane a prístupe k osobným údajom. Ku strate Vašej reputácie môže dôjsť doslova za pár hodín!